Ile ludzi mieszka w Niemczech

Pod względem zajmowanej powierzchni Niemcy nie są dużo większe od Polski. Nasz kraj zajmuje około 312 tys. km2, natomiast sąsiedni – 357 tys. km2. Mimo tych stosunkowo niewielkich różnic, w kraju graniczącym z Polską od zachodu żyje ponad dwa razy więcej ludzi.

Ile ludzi mieszka w Niemczech?

Od lat, z roku na rok, coraz więcej obywateli pędzi żywot w Niemczech. Ilu jest ich obecnie?

Zaludnienie Niemiec

Według szacunków aktualnie w Niemczech żyje aktualnie około 83 828 781 ludzi. To dużo, zważywszy, że w kraju niewiele mniejszym, Polsce, mieszka niecałe 40 000 000 obywateli. W ostatnim roku był mniejszy przyrost ludności w Niemczech niż w poprzednim. Niemniej tendencja demograficzna cały czas jest wzrostowa. Ostatni spadek zanotowano w 2010 roku i wówczas liczebność populacji względem poprzedniego roku spadła o 0,19%.

Aktualnie współczynnik dzietności utrzymuje się na poziomie 1,59.

Co ciekawe, według danych z końca 2019 roku, 12% populacji stanowili przybysze z zagranicy, a było ich mniej więcej 10 000 000. Warto przy tym zauważyć, że wśród mieszkańców z niemieckim obywatelstwem spora ich część ma obce korzenie, na przykład tureckie, arabskie czy choćby polskie.

Można by obrazowo napisać, że co 100 mieszkaniec Ziemi żyje na co dzień za naszą zachodnią granicą, bowiem populacja niemiecka stanowi 1,07% wszystkich Ziemian i pozwala się uplasować Niemcom na 19 miejscu. Pozycja ta w ostatnich latach sukcesywnie spada, dwie dekady temu zachodni sąsiad zajmował 12 miejsce. Wiemy zatem, że ludzi na całej Ziemi przybywa więcej niż w samych Niemczech.

Najludniejszym landem jest Bawaria (to również najbogatszy land), która liczy koło 13 milionów mieszkańców. Z kolei w stolicy kraju, Berlinie, żyje 3,7 miliona obywateli.

Niemcy to kraj mocno zurbanizowany, 76,9% jego mieszkańców bytuje w miastach, co daje populację rzędu 63 930 308 ludzi.

© Busy Mustang 2014 | Regulamin | Wykonanie: Getso.pl