Jazda busem w kontekście psychologii transportu

Jeśli decydujesz się na busy do Holandii lub busy do Niemiec chcesz mieć pewność, że ludzie, którym powierzasz swoje życie są profesjonalistami. W związku z tym postanowiliśmy dzisiaj poruszyć kwestię psychologię transportu. 

Czym jest psychologia transportu?

busy do niemiecPsychologia transportu to jedna z gałęzi psychologii, która dotyczy bezpieczeństwa kierowców zawodowych, np. autobusów, busów, samochodów ciężarowych czy pojazdów uprzywilejowanych. Psycholog wykonuje badania testami i aparaturami, które sprawdzają przede wszystkim zasoby poznawcze kierowców, takie jak poziom uwagi, spostrzegawczość czy widzenie przestrzenne. Psycholog transportu posiada specjalne uprawnienia do wykonywania tych badań. Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu ruchu drogowego oraz z psychologii.

Zapisy prawny dotyczące badań psychologicznych 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami głosi:

 „Art. 82.1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej „badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu”, podlega:”

  • osoba ubiegająca się uzyskanie/przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
  • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • kierujący pojazdem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;
  • kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  • kierujący, który przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu;
  • kandydat na instruktora i instruktor;
  • kandydat na egzaminatora i egzaminator;

Po co tego typu badania?

Bardzo ważnym jest to, aby każde badanie zostało przeprowadzone rzetelnie. Kierowca busa posiada bardzo odpowiedzialną rolę. Podczas przewozu międzynarodowego często są tą setki kilometrów jazdy, kiedy to kierowca musi wykazać się odpowiednim poziomem skupienia. Należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie możliwe zagrożenia czyhające na drodze i stosownie wcześniej zareagować. Odpowiednio wysoki poziom wyobraźni przestrzennej, którą z reguły lepiej rozwiniętą mają mężczyźni, pozwala przewidywać wiele sytuacji, które mogą okazać się niebezpieczne. Na szczęście nasza firma doskonale zdaje sobie z tego sprawę i przykładamy szczególną wagę do tego, aby nasi kierowcy zawsze mieli aktualne badania a w podróż wybierali się wypoczęci i zdrowi.

© Busy Mustang 2014 | Regulamin | Wykonanie: Getso.pl