Krytyka eurodeputowanych z Polski ws. rezolucji transportu drogowego

flaga unii europejskiejPrzyjęta przez Parlament Europejski rezolucja w sprawie swobody świadczenia usług transportowych w UE nie usprawiedliwia naruszania praw pracowników – twierdzą Polscy eurodeputowani. Uważają oni również, że nowe przepisy bezpośrednio wpłyną na firmy transportowe z Europy Środkowej i Wschodniej. Jako jedna z przodujących firm oferująca m.in. przewozy do Holandii szczegółowo przyglądamy się wszelkim zmianom w przepisach transportu międzynarodowego.

Rezolucja, a warunki pracy

Większość posłów przedstawiło swoje stanowisko wobec rezolucji i opowiedziało się za tym, by nowo wprowadzana zasada świadczenia usług transportowych nie wpływała negatywnie na przepisy dotyczące warunków pracy – m.in. czas pracy czy minimalne wynagrodzenie.

W rezolucji zawarto też apel o wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności przez spółki zależne firm z krajów zachodnioeuropejskich, które są oficjalnie zarejestrowane w jednym z krajów Europy Wschodniej, ale nie prowadzą tam żadnej działalności gospodarczej. Eurodeputowani są zdania, że stanowi to nieuczciwą konkurencję, polegającą na uchylaniu się od stosowania prawa pracy w tych krajach, w których istnieje wyższy poziom ochrony socjalnej.

Dzieląca dyrektywa

Chodzi o projekt zmiany dyrektywy KE, zgodnie z którym pracownik wysłany przez pracodawcę do innego kraju UE na pewien czas powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej. Dyrektywie sprzeciwia się część krajów unijnych, w tym Polska, która uważa, że uderzy ona w polskie firmy, które stracą konkurencyjność i będą musiały ograniczyć zatrudnienie.

Podzielone zdania

Eurodeputowani z zachodniej części Europy zdecydowanie poparło zasady nowej rezolucji. Wielu ekspertów twierdzi jednak, że państwa zachodnie zasłaniają się kwestią praw pracowniczych, tak naprawdę chcąc chronić własne rynki przed spadkiem konkurencyjności i firmami z Europy Środkowo-Wschodniej. Eurodeputowani właśnie z tych części Europy, w tym z Polski, opowiedzieli się przeciwko głosowanej rezolucji .

Wielu deputowanych z różnych gałęzi polskiej sceny politycznej wypowiada się jednomyślnie, jakoby warunkiem rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłości branży transportowej powinno być zagwarantowanie swobody świadczenia usług transportowych i zniesienie wszystkich barier administracyjnych niezgodnych z unijnym prawem. Dodatkowo podkreślają, że Polska jest zainteresowana współpracą z naszymi partnerami w Unii Europejskiej w celu zwalczania nadużyć w obszarze praw pracowników tego sektora, ale wyłącznie środkami nie powodującymi dyskryminacji. 

© Busy Mustang 2014 | Regulamin | Wykonanie: Getso.pl