Wiek emerytalny w Holandii

Pracując w danym kraju, z wyprzedzeniem pogłębiamy wiedzę w tak istotnych kwestiach jak obowiązujące w nim prawo emerytalne. Duże znaczenie ma dla nas próg wiekowy, który musimy przekroczyć, by stać się pełnoprawnymi emerytami.

Dużo naszych rodaków pracuje w Holandii i będzie pobierało tamtejszą emeryturę – dlatego przygotowaliśmy dla nich artykuł na temat wieku emerytalnego w Holandii.

System emerytalny w Holandii

System emerytalny w Niderlandach jest uważany za jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy na świecie. Przynajmniej taki jest w oczach ekspertów. Nieco odmienne zdanie mają sami emeryci, ale wynika to zapewne ze zmian, którym system ten stopniowo podlega. Jakkolwiek by było – tamtejszy system emerytalny spoczywa na trzech fundamentach. W związku z tym jest mocno zróżnicowany.

Emerytura państwowa

Głównym filarem omawianego systemu jest emerytura państwowa. Obejmuje ona wszystkich obywateli Holandii, którzy przekroczyli wiek emerytalny. Próg ten jest taki sam zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Obecnie wynosi 66 lat i 4 miesiące. Lecz – trzeba zauważyć – będzie on rósł. Na razie tylko do 2022 roku, obowiązujący wówczas wiek zostanie zatrzymany na pewien czas. A potem znów zacznie powoli, lecz sukcesywnie wzrastać.

Wysokość emerytury obliczana jest w bardzo prosty sposób. I tak każdy kolejny przepracowany rok to 2% maksymalnego świadczenia. Zatem po przepracowaniu 50 lat otrzymuje się pełną kwotę. W przypadku osób w związku małżeńskim stanowi ona 50% ustawowego wynagrodzenia minimalnego, zaś samotnych emerytów – 70% tej sumy.

Emerytalne programy pracownicze

 Na dużą część świadczenia emerytalnego (około 40% całości) składają się emerytalne programy pracownicze. Są to zdefiniowane świadczenia, zatem ich wysokość nie wynika bezpośrednio od wartości płaconych składek – lecz jest zawarta w odnośnych przepisach.

Indywidualne

Poprzednie filary obejmowały 90% emerytów, natomiast ostatni odnosi się do pozostałego odsetka. Chodzi tu o indywidualne programy, do których samozatrudnieni przystępują dobrowolnie.

© Busy Mustang 2014 | Regulamin | Wykonanie: Getso.pl