Wiek emerytalny w Niemczech

Każdy pracownik odpowiednio wcześnie szuka informacji na temat emerytury. Istotne są jej wysokość oraz wiek, który umożliwia przejście na nią. W poszczególnych państwach panują rozmaite reguły.

Dlatego pracujący w Niemczech interesują się tym, jakie prawo emerytalne obowiązuje w tym kraju i jaki jest w nim wiek emerytalny. Postanowiliśmy więc to zgłębić.

Prawo emerytalne w Niemczech

Prawo emerytalne w kraju naszego zachodniego sąsiada jest nieco zagmatwane dla naszych rodaków tam pracujących, a to z tego względu, że przyznawane są dwie różne niemieckie emerytury. Jedna obowiązuje od 1975 i nazywana jest polsko-niemieckim porozumieniem emerytalnym, regulującym stosunki prawne między obydwoma krajami. Zgodnie z nim świadczenie emerytalne wypłacane jest przez jedno z tych państw – to, w którym emeryt mieszka na stałe. Odnosi się to, rzecz jasna, do tych którzy pracowali na umowę o pracę. Prawo dotyczy Polaków, którzy przybyli do Niemiec przed 31.12.1990 rokiem. 

Z tym bowiem dniem weszło w życie nowe prawo – zwane prawem emerytalnym Unii Europejskiej i obejmuje okresy pracy we wszystkich krajach UE. Składki płacone są tam, gdzie się w danym czasie pracuje, natomiast emeryturę wypłaca państwo, w którym się żyje.

A kiedy można przejść w Niemczech na emeryturę?

Obecnie i kobiety, i mężczyźni mają prawo do świadczenia emerytalnego, osiągnąwszy przepisaną granicę wieku 65 lat. Lecz za piętnaście lat, w 2035 roku, barierą to będzie wiek 67 lat (zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn). Wynika to zapewne z tego, że ludzie żyją średnio coraz dłużej ze względu na warunki bytowe. Wiek emerytalny rośnie od 2012 roku o miesiąc. Przy czym trzeba zaznaczyć, że odnosi się to wyłącznie do osób urodzonych w 1964 roku lub wcześniej. Zatem za prawdziwych pechowców mogą uchodzić ludzie, którzy przyszli na świat w styczniu 1965 roku. Lecz cóż zrobić?

W każdym wypadku zaś wysokość świadczenia emerytalnego jest wypadkową wysokości składek odprowadzanych z zarobków oraz staż pracy.

© Busy Mustang 2014 | Regulamin | Wykonanie: Getso.pl